Flexibla Kurser

bild på på en roterande hjärna

Biologi

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin.

Läraren är utbildad och legitimerad gymnasielärare i biologi, men har även jobbat som tekniker i neurobiologi och laboratorieassistent i mikrobiell miljöbioteknik.


Intresserad och vill bli kontaktad?   Namn: Skola: E-post:

Kommentarer & Önskemål: