Flexibla Kurser

bild på ett kemiskt experiment bild på clonazepam bild på en roterande clonazepam

Kemi

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.

Kemin på gymnasiet och vuxenutbildningen har delats upp i två kurser, kemi 1 och kemi 2.

Mer information om kursinnehåll fås via länken: kemi på gymnasiet.

Läraren är utbildad och legitimerad gymnasielärare i kemi med erfarenhet av att använda Fronter om skolan erbjuder det. Annars erbjuds även externa animeringar och digitala övningar för att underlätta inlärningen. Se nedanstående exempel 1 och exempel 2.

Läraren har också en bakgrund som kemiingenjör och livsmedelskemist, därmed jobbat som kemist eller laboratorieieassistent på olika företag och universitet.


Intresserad och vill bli kontaktad?   Namn: Skola: E-post:

Kommentarer & Önskemål: