Flexibla Kurser

Webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Ämnet webbutveckling syftar till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. De får lära sig om lagar och bestämelser, hur de kontrollerar koden, samt hur man arbetar i projektform.

Undervisningen i ämnet webbutveckling ger eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Läraren har utvecklat flera bloggar liksom webbplatser och undervisade i webbutveckling under läsåret 2016/2017 på Impius gymnasium i Helsingborg. Utöver denna webbplats har han bland annat utvecklat en egen lösenordsskyddad webbplats i kemi 1, där eleverna får tillgång till bl a gamla prov, presentationer, videoklipp, animeringar, interaktiva läxförhör mm; en skärmdump av webbplatsen ses nedan.

webbplats i kemi 1

Intresserad och vill bli kontaktad?   Namn:   Skola:   E-post:  

Tele nr: 

Meddelande & Önskemål: